Kontakt

Sídlo spoločnosti

TO-MONT, s.r.o.
Janka Kráľa 1325/12
Sládkovičovo 925 21

Kontaktné informácie

Tibor Ondrejkovič
info @ to-mont.sk
0907 755 898

IČO: 46 476 601
Spoločnosť TO-MONT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 28592/T.

Kontaktný formulár

Vaše meno / povinné

E-mail / povinné

Predmet správy

Napíšte správu